ایمیل:

photo galleriesphoto galleriesphoto galleriesphoto galleriesphoto galleriesphoto galleries
جلسه توجیحی آموزشی مجریان انتخابات
از دریچه دوربین
تقدیر از دست اندرکاران پروژه بلوار امام خمینی ره
فضا سازی سازمان فرهنگی برای انتخابات
بازدید اعضای شورای شهر از ستادهای انتخاباتی
نجات عقاب از دست صیادان
دیدار شهردار و اعضای شورای شهربه مناسبت روز پرستار
دیدار شهردار و شورای شهر طرقبه و شاندیز
راهپیمایی 22 بهمن
جشن انقلاب با حضور هنرمندان
افتتاح پروژه بزرگ بلوار امام خمینی
تجدید میثاق استاندار و مسئولین با آرمان های شهدا